24/2/12

La "turuta", un nou sistema de finançament a casa nostra


Des del col·lectiu de Transició VNG (http://transiciovng.blogspot.com), el juliol farà tres anys que, entre altres coses, estem treballant a fons per conèixer el fenomen de les monedes socials o complementàries. 
És un fenomen que no és nou, doncs és tant antic com el troc, en els inicis de l’activitat comercial humana, però que ha quedat marginat pels mitjans de comunicació habituals, doncs aquests, estan pagats amb la moneda oficial, i això fa que no se’n parli i passi desapercebut el tema. Avui, gràcies a que per Internet i les xarxes socials, la informació circula lliurement, i gràcies a la rapidesa de les comunicacions i els mitjans de transport, aquest fenomen està creixent en força arreu del Planeta.

Ara fa un any a Lyon en un Simposi Internacional de Monedes Socials i Complementàries, organitzat per la Universitat, érem unes 250 persones representants de molts models que, amb més o menys força, estan ja funcionant en diferents punts del Planeta. Cada model és diferent doncs neix en un lloc, amb unes persones, una cultura, uns recursos, unes lleis, una tecnologia, etc. però a Lyon es constatà que tenen dos grans punts en comú: el valor del diner no el fixa cap banc ni cap estat, sinó la gent amb el seu treball i esforç, i si hi han crèdits, aquests són sense interessos.

A Vilanova i la Geltrú hem creat l’associació ECOL3VNG per posar en marxa la nostra pròpia moneda, complementària a l’euro, amb la finalitat d’afavorir que els recursos nostres vagin encaminats a generar riquesa principalment en el nostre poble, estimulant la producció local de tot allò que fins fa 30 o 40 anys havíem produït aquí (menjar, roba, mobles, cases, etc.), i serveixin per avançar en l’anomenada sobirania alimentària i energètica, eixos cabdals per afrontar el futur del Canvi Climàtic , del Pic del Petroli i de la Gran Crisi ecosistèmica d’abast mundial.

El nom que hem posat a la nostra moneda és la “turuta”, símbol de la gresca i la cooperació en el bon rotllo en el nostre poble, especialment el dia de les comparses.

Tenim el nostre model definit i en funcionament a petita escala però volem que vagi creixent a mesura que les ofertes vagin, progressivament, essent més i la confiança en la “turuta” vagi creixent. Amb ell podem finançar projectes que considerem interessants pel nostre poble.

Actualment ja hem començat a anar a trobar “oferents” (botiguers, professionals, productors, etc.) que vulguin començar a utilitzar la nova moneda, venent alguns productes o deixant pagar un tant per cent en turutes. Ara ja es poden trobar establiments amb el rètol “TURUTES, AQUÍ SÍ”.

Oferim la possibilitat d’inscriure’s en sessions de presentació del projecte, principalment encaminades a “oferents”, sense perdre de vista que tothom pot ser un oferent, doncs tothom té coses que pot oferir (de segona mà, artesanals, serveis, etc.).

Podeu inscriure-us a una SESSIÓ INFORMATIVA al bloc http://elprojecteturuta.blogspot.com

Gràcies i ... amb la “turuta”... podem dir “comparsers, l’economia local és nostre!”


la Junta Coordinadora de l’associació ECOL3VNG

Cap comentari:

Publica un comentari