Rumiadores i rumiadors

Som un grup de persones que ens agrada "rumiar" (pensar de manera creativa) per imaginar cap on podem anar avançant com a poble, per donar respostes a aquests grans interrogants que se'ns plantejan.

Intentem estar en contacte amb les iniciatives de Transició que es van donant en altres indrets, així com també altres iniciatives de caire similar que van naixent.

Una de les funcions és la organització i/o canalització d'actes (externs o interns) que tinguin a veure amb la sensibilització. En aquesta tasca portem el calendari conjunt per tal de que puguem organitzar activitats que vagin bé a tots els grups i que no es solapin en reunions.

Ens ocupem també de la creació d'informació (blog, butlletí, díptics, etc.)

Com funcionem...
Les reunions les fem quan podem, intentem que siguin com a mínim quinzenals. El lloc es concreta per cada reunió o acte i s'anuncia en el blog.

Coordinació...
El Ton Dalmau és qui coordina el grup.
Per contactar amb el grup: transiciovng@gmail.com (indicant el nom del grup)