6/5/18

Nova edició del Mercat de Segona mà i intercanvi el diumenge 3 de juny

El diumenge 3 de juny se celebrarà la XXII EDICIÓ DEL MERCAT DE SEGONA MÀ I D’INTERCANVI a la Rambla de Sant Jordi.
Del 8 al 18 de maig es podrà realitzar la inscripció per Internet (Carpeta Ciutadana), i a partir del 15 fins al 18 de maig també es podrà fer de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). Per aquesta modalitat d’inscripció es reservarà el 10% del número total de taules.  
La inscripció al Mercat es pot fer per dues vies:
a.- Inscriure’s a través de la Carpeta Ciutadana.  A partir de les 8 h del dimarts 8 de maig fins al divendres 18 de maig, o fins a l’exhauriment de les taules. S’activarà el tràmit electrònic a l’adreça: http://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=17740

Quan es faci la inscripció, en el formulari inscripció caldrà adjuntar el comprovant de l'ingrés dels 10 € al compte indicat al formulari d’inscripció. El número de taula assignat s’enviarà per correu electrònic la mateixa setmana de la celebració del mercat.

b.- Inscriure’s a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a la plaça de la Vila, 8. A partir del dimarts 15 fins al divendres 18 de maig, o exhauriment de les taules. En el moment de la inscripció es pagaran 10 € en concepte d’inscripció i s’assignarà el número de taula. S’haurà de presentar el DNI del titular de la taula.
En el cas de voler tenir una persona a la taula del costat, caldrà que les inscripcions de les persones interessades es facin en el mateix moment de forma conjunta. D’aquesta forma els números de les taules seran correlatius.
Cal recordar que el preu de participació al Mercat serà de 10 euros, i que inclou 1 taula i 1 cadira.  Per altra banda, el Mercat permet pagar el 25% de l’import amb la moneda social de Vilanova i la Geltrú, la Turuta. Per poder fer el pagament en Turutes cal ser soci de l’Associació ECOL3VNG i cal adjuntar el Taló Turutaire corresponent al pagament i el carnet de l’associació ECOL3VNG.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada