13/6/22

La Taula d'agents socials del Tacó i l'Armanyà a Vilanova i la Geltrú promou la vida comunitària entre el veïnat amb el projecteTeixint barri

Els agents socials dels barris del Tacó i l'Armanyà s'han constituït en una taula per impulsar conjuntament la vida comunitària i les relacions veïnals. Formada per les associacions de veïns del Tacó i de l'Armanyà, pel Centre Obert, l'escola Ginesta, La Plataforma - AISSA i Càritas, juntament amb tècniques de les Regidories d'Acció Social i Participació Ciutadana, la Taula d'agents socials s'ha creat en el marc del projecte Teixint Barri, que s'està desenvolupant des de fa un any amb iniciatives dirigides a diferents col·lectius dels barris. El projecte Teixint barri, ha estat creat amb l'objectiu de fomentar la cohesió social i reduir les desigualtats i és liderat per les regidories d'Acció Social i Participació Ciutadana i subvencionat per la Diputació de Barcelona. Es tracta d'un projecte de treball social comunitari en el marc d'un programa d'intervenció integral en àrees urbanes complexes, per reduir les desigualtats socioeconòmiques i promoure la convivència inclusiva, la participació i la cohesió social a través de l'enfortiment comunitari, l'apoderament del veïnat i el reforç de les aliances socials.

El març de 2020 l'equip bàsic d'atenció social va dissenyar una acció grupal dirigida a dones dels barris del Tacó i l'Armanyà amb l'objectiu de crear un espai de relació entre famílies on compartir experiències i construir una xarxa de suport veïnal. El grup Teixint Barri segueix actiu, fent trobades i acollint des de l'escolta activa les demandes, il·lusions i projectes d'aquestes dones. Un espai de confiança, cura i relació que genera vincles de cooperació que s'exporten fora del grup, al veïnat. Dones que estaven aïllades, sense xarxa de suport, tenen ara un grup de referència en el que es poden ajudar a recollir els fills a l'escola, acompanyar-se al metge, o simplement parlar. Teixint Barri ha servit per fer visible la necessitat urgent d'establir un equip de desenvolupament comunitari en un espai amb unes característiques molt concretes: allunyat del nucli urbà, alta fragmentació social, greu precarietat, o més de un 12% de famílies en situació d'exclusió residencial. Per això el novembre de 2021 es va establir al centre cívic del Tacó un equip format per dues treballadores socials i una educadora social.  

El treball transversal que s'està fent al barri és una feina col·lectiva, on la protagonista és la comunitat que reconeix les problemàtiques comunes, i que s'organitzen per cercar solucions i executar acords consensuats. Un treball que requereix temps, i en el que ja es poden identificar com a resultats inicials l'augment d'intercanvi i coneixement mutu, i la disminució de l'aïllament. També s'ha produït un apropament de la comunitat a l'administració local, que ha guanyat presència al barri i amb la comunitat.

Font: www.vilanova.cat 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada