18/10/20

Ecol3vng ha celebrat el Congrés virtual, La Turuta, eina pel canvi per commemorar els 10 anys de la creació de la moneda social vilanovina


La sessió del divendres, LA TURUTA A DEBAT es va dedicar a analitzar el projecte Turuta: passat, present i futur,  des de la pròpia organització amb dades objectives de resultats i impacte , i exposant el contingut d’una enquesta d’opinió que s’ha passat als associats i una taula rodona amb entitat locals.

El dissabte 17,  va tenir lloc la jornada, DEBATS EN TEMPS DE PANDÈMIA, TEMPS DE CANVI, que va comptar amb la participació de diversos i especialitzats ponents i participants, es va dedicar a oferir  informació I a la divulgació i ajudar a la presa de consciència de la força transformadora de les economies socials i solidàries, que tenen com a eines destacades les monedes socials, ciutadanes, locals o complementàries. Joaquín Araújo,  va fer la conferència inaugural i reconeguts ponents i experts van tractar temes relacionats amb el medi ambient, l'agroalimentació, l'ecofeminisme, l'energia i la petjada energètica, sistemes econòmics alternatius de diversos llocs  del planeta i totes les experiències  existents a VNG. Va comptar amb la intervenció final del regidor d'economia social i solidària, Enric Garriga. 

De cada jornada s'han recollit unes conclusions per a la millora del projecte i per difondre les idees clau.

Algunes dades de participació: 34 ponents i 97 persones inscrites.

Connexions: divendres 16: 32 persones i Dissabte 17: 45. Han contestat 64 qüestionaris  (22 són oferents professionals) els socis/es,  per poder obtenir opinions sobre el funcionament del projecte. El dissabte es van oferir 7 espais de continguts diversos,  més una intervenció final del regidor d'Economia social i solidària de l'Ajuntament.

Tota la informació del Congrés

Tots els vídeos del Congrés

Informació sobre el ponents i persones participants