14/8/23

S'inicien els treballs de renaturalització de la Platja Llarga

El mes d'agost s'han  iniciat les obres de restauració dels hàbitats de l'espai protegit de la Platja Llarga, que volen retornar a aquesta zona els valors biològics, ecològics i paisatgístics. Per tal de recuperar els hàbitats de llacunes litorals i aiguamolls costaners de l'espai interior de la platja, que van quedar alterats pels antics processos d'urbanització, cal eliminar restes de residus d'obra i sanejar el substrat.

                                                                        
fotos: web municipal
Amb la recuperació de llacunes i zones humides, aquest espai protegit ha d'afavorir la reintroducció de diverses espècies d'aus, que es podran albirar des de dues plataformes d'observació. Les obres afecten unes 10 hectàrees de terreny just per darrere la zona de sorra de la platja. Duraran 5 mesos i costaran 360 mil euros, dels quals la meitat estan subvencionats pels fons europeus FEDER.

Font: https://vilanova.cat/noticies/detall?id=99997019