“IDEES PER LA VILANOVA I LA GELTRÚ DEL FUTUR”


A tota la ciutadania, a les entitats i especialment als partits polítics,Benvolgudes/ts conciutadanes/s,

El moviment Transició VNG, pels que encara no ho coneixeu, sorgeix d'un grup de vilanovines i vilanovins que, inspirant-se en les INICIATIVES en TRANSICIÓ d'altres pobles, volen impulsar la transició de la nostre vila cap a una societat més EQUITATIVA, PARTICIPATIVA I SOSTENIBLE.

En els gairebé dos anys que existim, ens hem anat aplegant forces persones motivades per aquests objectius i s’han posat en marxa diferents dinàmiques i projectes que trobareu en el nostre blog http://transiciovng.blogspot.com

El passat 17 de març, varem iniciar un procés de reflexió obert mitjançant el blog i diverses reunions. Hem elaborat un document d’idees sobre una ciutat més sostenible, que volem compartir i per això en demanem la seva difusió mitjançant Internet, els mitjans informatius locals, a la vegada que ens adrecem a totes les entitats, especialment als partits polítics que es presenten a les properes eleccions, per convidar a la reflexió.

Convidem a que cadascú, des dels seus diferents àmbits de competència, com a ciutadans, siguem capaços d’empènyer a empreses, comerços, entitats, associacions, partits, sindicats i administracions a avançar vers una vila més sostenible.

Recordem que el moviment de transició neix a Anglaterra l’any 2005 i parteix de l’intent d’aplicar el disseny de la permacultura als assentaments i ciutats tenint en compte dues realitats que afecten les nostres comunitats: La nostra desmesurada dependència del limitat petroli i el creixent canvi climàtic, provocat pel continu augment en les emissions de CO2, fan que els nostres pobles siguin altament vulnerables (poc resilients).

Les iniciatives de transició aposten per donar més rellevància a l’enfortiment de les comunitats locals i a la participació amb el convenciment que aquest replanteig en la manera de viure millorarà el benestar de les persones. Les iniciatives de Transició no són cap partit polític sinó un moviment ciutadà.

Aprofitem per encoratjar a totes i tots els qui volen assumir càrrecs públics a que la seva decisió sigui per servir a la societat i no per actuar amb finalitats partidistes, injustes o excloents. Que els polítics que governin sàpiguen ser honestos i persones.

Desitgem que les properes eleccions municipals ens serveixin per avançar vers aquesta ciutat que volem amb participació de tothom.

Us convidem, doncs, a llegir-lo, reflexionar i... actuar!

Transició VNG

TRANSITEM VERS UNA CIUTAT MÉS SOSTENIBLE


1 - OBJECTIUS
1.1. Hem d’avançar amb urgència vers la sobirania alimentària i energètica. Fins fa uns 30/40 anys menjàvem productes locals, ara molts dels aliments els importem de milers de kilòmetres amb un cost energètic i contaminant molt alt.
1.2. En el centre de tot hi hem de situar el territori i la seva fertilitat.
1.3. Parlar de territori vol dir parlar d’urbanisme i segons com estigui aquest plantejat, pot afavorir o no a les empreses, a les microempreses, a les ecoxarxes, als espais de relació, a l’economia... per avançar de manera sostenible vers els objectius de la sobirania alimentària i energètica...

2 – EDUCACIÓ I SALUT
2.1. Afavorir un consum sostenible. De productes ecològics i que siguin el més "del km0" possible.
2.2. Crear una dinàmica educativa/participativa de com simplificar i millorar els hàbits de consum.
2.3. Hem de facilitar prendre consciència col·lectiva per actuar a favor d’aquesta transició.
2.4. Aspectes en els que hem d’incidir amb l’educació:
2.4.1 Hem d’entendre que l’agricultura intensiva requereix molta energia i, per tant, no ens convé...
2.4.2 Que tot el que fem, hem de fer-ho pensant també en el futur doncs "hem de viure avui i demà".
2.4.3 Cal que ens apliquem en reciclar i gestionar millor els residus.
2.5. Hem de dissenyar nous indicadors de felicitat, el PIB no mesura la felicitat només el creixement i aquest, de manera desmesurada, és insostenible.
2.6.  Aprofundir en el coneixement de l’aprofitament de l’aigua del mar per la salut i per l’agricultura.
2.7.  Millorar els sistemes d’atenció en matèria de salut i recuperar el saber popular i les pràctiques saludables ancestrals.
2.8. En les escoles i en espais públics (centres cívics, etc.) ubicar-hi horts i espais naturals on hi puguin participar conjuntament pares, mares, mestres i alumnes.
2.9. Crear espais d’educació holística (entenent-la com un sistema viu en constant aprenentatge i evolució posant la mirada a l’interior i a l’entorn de la persona).

3 – COOPERACIÓ, PARTICIPACIÓ I CONVIVÈNCIA
3.1. Afavorir la participació ciutadana activa i la cooperació entre veïns.
3.2. Impulsar l’autoorganització de moviments de transició cap una societat més sostenible.
3.3. Facilitar dinàmiques que afavoreixin cooperatives de consum (protecció legal, espais, intercanvi d’experiències, etc.).
3.4. Contactar amb agricultors propers i afavorir la producció ecològica (sense pesticides, ús de llavors biològiques, etc.).
3.5. Promoure aliances amb les comarques properes per afavorir l’autonomia alimentària, energètica i de productes bàsics.
3.6. Proposta: que el vaixell de salvament Víctor Rojas, que fa 85 anys que és a VNG i segurament havia prestat nombrosos serveis, sigui un símbol per fomentar la cooperació que ens cal per fer aquesta transició i sortir de la CRISI. Amb ell s’intentava donar resposta a la crisi quan es produïa una tempesta, sortint i remant plegats amb l’objectiu de rescatar els nàufrags.
3.7. Recuperar la figura del guàrdia de barri.
3.8. Posar en valor el patrimoni històric i cultural.
3.9. Promoure activitats per recuperar la memòria històrica.

4 - EMPRESES I PRODUCCIÓ LOCAL
4.1. Promocionar la producció i el consum de productes locals.
4.2. Promoure productors del sector primari (pagesos, pescadors, ramaders...) i crear vincles de cooperació.
4.3. Suport a autònoms i petites empreses (PYMES) locals.
4.4. Protecció al comerç de proximitat de productes locals.
4.5. Algunes idees d’empreses a potenciar:
4.5.1 producció/tallers de bicis
4.5.2 promoure horts urbans (públics i privats)
4.5.3 promoure serveis locals (evitar l’haver d’anar a Barcelona o a altres indrets)
4.5.4 promoure pagesia local
4.5.5 empreses de turisme sostenible (amb una dimensió pedagògica i de gaudir de la natura amb respecte)
4.5.6 replantejar l’horari escolar perquè sigui de jornada continua i aprofitar les escoles per activitats extraescolars (tallers, etc.)

5 - ECONOMIA I MERCAT
5.1. Fomentar el mercat i l’economia local. Aquesta és la clau per estimular la producció d’aliments sans, ecològics i de proximitat.
5.2. Promoure l’organització de fires de productes locals sostenibles.
5.3. Promocionar el consum de productes locals, sobretot aliments i productes bàsics.
5.4. Estimular l’economia social i ètica donant suport a una dinàmica econòmica local, mitjançant l’ús d’una moneda social i complementària.
5.5. Promocionar la banca ètica i afavorir sistemes econòmics solidaris.

6 - TERRITORI I HÀBITAT URBÀ
6.1. Constatem que tenim poc territori per la gent que som (per tal de produir aliments). Algunes de les millors terres de conreu s’han asfaltat.
6.2. És molt important reflexionar sobre el disseny actual del territori i saber els condicionants actuals com a punt de partida per estudiar possibles canvis.
6.3. Promoure una millor planificació urbanística per avançar vers un nou model de ciutat més verda.
6.4. Cal delimitar molt bé la terra fèrtil, pública i/o privada, per conèixer els espais disponibles per conrear (horts...)
6.5. Cal aturar algunes construccions planificades. Les que no siguin necessàries segons les necessitats d’habitatge.
6.6. Cal decretar zones no urbanitzables. Ja s’ha urbanitzat prou.
6.7. Impulsar horts urbans comunitaris (per a tothom, no només per jubilats).
6.8. Plantar més arbres i jardins comestibles (amb arbres fruiters autòctons). Aprofitar tots els espais possibles per ubicar-hi espais conreables (com horts urbans).
6.9. No malmetre el medi costaner i preservar els espais naturals.
6.10. Millorar la producció de compost de qualitat a partir del reciclatge.
6.11. Blindar el sol fèrtil, els espais naturals i els camins.

7 - HABITATGES I EDIFICIS
7.1. Promoure criteris i el suport necessari per a que els edificis siguin el màxim de sostenibles.
7.2. Estudiar bé les necessitats d’habitatge i la quantitat de vivendes ocupades i desocupades.
7.3. Promocionar el bon lloguer, amb suport i assessorament per part de l’ajuntament.
7.4. Fer un cens d’edificis públics i estudiar les possibilitats per tal de rendabilitzar-los.
7.5. Facilitar la utilització de locals públics (ex: nau de l’antic Pirelli, Molí de Mar, antic CCívic Molí de Vent...)
7.6. Promoure, fer conèixer d'altres formes d'accès a l'habitatge, les cooperatives d'habitatge, contractes d'ús (en francès bail emphytéotique...), lloguers d'accès social...
7.7. Promoure materials adequats per la construcció sostenible, si pot ser locals.

8 - CIRCULACIÓ I TRANSPORTS
8.1. Fomentar l’ús de la bicicleta i de les seves diferents modalitats (transport mercaderies...).
8.2. Afavorir bons carrils bici i pedagogia del seu ús.
8.3. Reduir l’ús de cotxes.
8.3.1 Que només puguin circular vehicles amb una justificació normatitzada.
8.3.2 Facilitar l’ús dels vehicles per la gent gran o impedida.
8.4. Elaborar plans de viabilitat per bicis, cotxes, transport públic, més passos cebra.
8.5. Millorar la xarxa de transport públic urbà i comarcal.

9 – ENERGIA: ESTALVI I PRODUCCIÓ
9.1. Avançar en tot el que es pugui vers la sobirania/independència energètica.
9.2. Actualitzar el Pla d'Energia Local existent a partir de la participació del màxim nombre de persones possible i fer-lo realitat en la pràctica.
9.3. Que tots els edificis públics siguin el màxim de sostenibles i utilitzin el màxim possible d’energies renovables (panells fotovoltaics, calefactors solars, etc.)
9.4. Estudiar projectes innovadors (alguns recuperar-los):
9.4.1 Produir energia posant plaques solars en l’antic abocador.
9.4.2 Estudiar l’aprofitament de la força de les onades
9.4.3 Estudiar ús de la biomassa
9.4.4 Fomentar l’estalvi energètic en festes populars (cercant alternatives innovadores també festives) (ex: Nadal, festes majors, etc.)
9.5. Fer campanyes per millorar les pràctiques individuals i col·lectives en relació a l’estalvi, aprofitament i producció d’energia neta.

Vilanova i la Geltrú, abril 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada